تو تنها نگاه میکنی

مثل شمع می سوزم و تو تنها نگاه میکنی ،

 

مثل پرنده در قفس اسیرم و تو تنها در آسمان پرواز میکنی ،

 

 مثل غروب در حسرت تماشای طلوع هستم

 

 اما

 

 تا میخواهم تو را ببینم غروب میکنی ،

 

 مثل یک قناری پربسته در قفس برایت آواز عاشقانه میخوانم ،

 

خیالی نیست که اسیرم ،

 

تو تنها گوش کن

/ 1 نظر / 14 بازدید